Usługi Transportowe

Transport, czyli przewóz ludzi lub ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu konkretnych środków transportu. Transport towarzyszył ludziom od postepu cywilizacji, ale dzięki globalizacji, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie zyskał na znaczeniu. Transport jest bardzo związany z innymi działami gospodarki.

1149861_rail_lines_-_sapporo

Transport w całej Europie dynamicznie się rozwija!

Transport da się rozdzielić na dwie podstawowe kategorie, transport powietrzny i powierzchniowy.

Klasyfikacja transportu:

 • I. Transport powietrzny – głównie transport lotniczy
 • II. Transport powierzchniowy 
  • transport lądowy 
   • – drogowy,
   • – kolejowy,
   • – rurociągowy,
  • transport wodny 
   • – śródlądowy,
   • – morski.

W zestawieniu z logistyką i spedycją, transport wchodzi w skład branży transport-spedycja-logistyka, inaczej TSL. A usługi transportowe zalicza się za najbardziej rentowne i rozwojowe gałęzi gospodarki.